Oznam pre rodičov:  poplatky za II. polrok prosíme uhradiť do 31.1. 2018

ZÁPIS DO KRÚŽKOV         2017/18

ZAPÍSAŤ sa môžte v CVČ od 4. septembra 2017 počas prac. dní v čase od 8:00 do 18:00 h.           NAŠÍM členom sa stávate až po vyplnení žiadosti (prihlášky), ktorá musí byť riadne ( a čitateľne) vyplnená, podpísaná a zaplatená. Poplatok prosím plaťte až  po telefonickom oznámení o naplnení krúžku.         ŽIADOSŤ do krúžku (prihlášku)  oskenujte a podpísanú ju pošlite na náš e-mail: cvcmalacky.zborovna@gmail.com, alebo ju prineste osobne do CVČ.                      POPLATKY za krúžky sa uhrádzajú štvrťročne alebo polročne- osobne v CVČ, alebo formou jednorázového príkazu v banke bezhotovostne na náš účet.  ÚDAJE K PLATBE: Adresa: CVČ, Ul. M. Rázusa 2383/30, 90101 Malacky, PRIMA banka, IBAN: SK06 5600 0000 0032 4919 2005 ,  BIC kód banky: KOMA SK 2X , Variabilný symbol: 2018,  Špecifický symbol: číslo krúžku   ⇒  (viď špecifický symbol)             Do správy (pre prijímateľa) uviesť:  meno člena a názov krúžku.                 Cenník -TU                                                                                          
 
       

Jarné prázdniny - 5. 3. - 9.3.   

                                                                                                                                                                                                                                                  

DARUJTE NÁM 2% Z DANE

Podporte nás  Vašimi 2 % - ĎAKUJEME. 

  Športová streľba zo vzduchovky 

 Zúbkové pramene - obvodné kolo, Kultúrny dom STUPAVA

Dňa 22. 2. sa uskutočnilo obvodné kolo v prednese poézie a prózy - ZÚBKOVE PRAMENE.  Ďakujeme za poskytnutie priestorov a výbornú organizáciu.