Oznam pre rodičov:  poplatky za II. polrok prosíme uhradiť do 31.1. 2018

ZÁPIS DO KRÚŽKOV         2017/18

ZAPÍSAŤ sa môžte v CVČ od 4. septembra 2017 počas prac. dní v čase od 8:00 do 18:00 h.           NAŠÍM členom sa stávate až po vyplnení žiadosti (prihlášky), ktorá musí byť riadne ( a čitateľne) vyplnená, podpísaná a zaplatená. Poplatok prosím plaťte až  po telefonickom oznámení o naplnení krúžku.         ŽIADOSŤ do krúžku (prihlášku)  oskenujte a podpísanú ju pošlite na náš e-mail: cvcmalacky.zborovna@gmail.com, alebo ju prineste osobne do CVČ.                      POPLATKY za krúžky sa uhrádzajú štvrťročne alebo polročne- osobne v CVČ, alebo formou jednorázového príkazu v banke bezhotovostne na náš účet.  ÚDAJE K PLATBE: Adresa: CVČ, Ul. M. Rázusa 2383/30, 90101 Malacky, PRIMA banka, IBAN: SK06 5600 0000 0032 4919 2005 ,  BIC kód banky: KOMA SK 2X , Variabilný symbol: 2018,  Špecifický symbol: číslo krúžku   ⇒  (viď špecifický symbol)             Do správy (pre prijímateľa) uviesť:  meno člena a názov krúžku.                 Cenník -TU                                                                                          
 
       

 TLAČIVO - 2% z DANE 217

 DEŇ ZEME NA ŠŤUVÍKU

                                                                             

  Záujmový útvar CVČ - Spoznávame Záhorie s Martinom

Výlet na DEVÍNSKU KOBYLU 21.04. 2018

V sobotu 21.4 sa uskutoční ďalšia exkurzia krúžku, tentokrát vyrazíme na známy masív Devínskej Kobyly, ktorý  je so svojimi 514 metrami najvyšším bodom Bratislavy a zároveň jednou z najčastejšie navštevovaných oblastí obyvateľov hlavného mesta. Na exkurzii sa budeme "kochať" nie len skvelým výhľadom na Viedenskú kotlinu, ale i jarnými botanickými skvostami - hlaváčiky jarné, poniklece, kosatce. Trasu ukončíme pod jednou z najznámejších slovenských zrúcanín - hrad Devín. Počas exkurzie bude možnosť občerstvenia v bufetoch pod hradom Devín. Doporučujeme spevnenú športovú obuv... 
Spoje -Tam: Malacky, železničná stanica 9:05 , Devínská Nová Ves 9:25, v Devínskej na autobus číslo 29 na zástavku Novoveská.
Späť:    zo zástavky Devín autobusom číslo 29 na zástavku ZŠT Devínská Nová Ves, Devinská Nová Ves : 16:32, Malacky : 16:53
 

 Príroda okolo nás - výtvarná a literárna súťaž

VÝSLEDKY