Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Aj v roku 2017 bude možné darovať CVČ Malacky 2% z dane. Všetkým, ktorí nás chcú podporiť ĎAKUJEME.   FORMULÁR

 Fotomaratón

 

 Z našej činnosti  TANEČNÁ RYTMIKA

Krúžok je zameraný na  rozvíjanie pohybových schopností detí a rozvíjanie tvorivosti, prostredníctvom tanečnej výchovy.

TR 007 

 

Rodinný výlet – Sandberg

Centrum voľného času v Malackách v spolupráci so správou CHKO Záhorie Vás pozýva na ďalší  rodinný výlet v Sobotu 1. 4. 2017. Výlet  bude smerovať na Sandberg, kde by sme sa venovali pozorovaniu a fotografovaniu našich botanických skvostov poniklecov a hlaváčikov jarných. Sandberg je zároveň významná paleontologická lokalita, preto sa vo výklade zameriame i na obdobie keď bolo pod Sandbergom more a nie rieka Morava. Z hrebeňa Devínskej Kobyly je nádherný výhľad na Viedenskú kotlinu. V neďalekom Weitovom lome si pozrieme i obnovu pasenia na Devínskej Kobyle
Spoje : Tam – Malacky, ŽST  11:05
Dev. Nová Ves ŽST: 11:25
Zo stanice Devínska Nová Ves linkou č. 20 na zástavku Hradištná
V prípade vlastnej dopravy stretnutie na zástavke Hradištná v Devínskej Novej Vsi : 12:00.
Späť – opäť linkou č. 20 na ŽST Dev. Nová Ves
Dev. Nová Ves ŽST: 16:31

Malacky, ŽST  16:54

  SPEVÁCI V CVČ

Počas štvrtkového popoludnia, 23. 3.,  sa Cvečko ozývalo nadšeným spevom mladých umelcov.  Uskutočnila sa tu  súťažná prehliadka „Spevácky talent CVČ“. Každý súťažiaci si pripravil 1 pesničku podľa vlastného výberu.  Atmosféra na podujatí bola skvelá, deti sa navzájom povzbudzovali a podávali výborné výkony. Krásne melódie potešili  ucho každého diváka.  Odborná porota hodnotila intonáciu, ako aj celkový umelecký dojem. Chuť a odvahu spievať prejavili aj naši najmenší, preto organizátori rozšírili súťaž o kategóriu deti predškolského veku.
Umiestnenie:  I. kategória /MŠ/:1. Nikoleta Hýllová, 2. Nina Jánošová, II. kategória/1. -5. trieda ZŠ/: 1. Alica Hušková,  David Harcula, 3. Jakub Škápik, 3. Viktória Krajčovičová,  III. kategória /6. -9. trieda ZŠ/: 1. Tereza Vašková, 2. Ema Antičová a Dominika  Matoková, 3. Tomáš Kapryš, 3. Aurélia Ružičková a Nicola Novotná, 4. Martin Schnitzer.
Všetkým umiestneným blahoželáme a prajeme veľa speváckych úspechov.