Oznam pre rodičov:  poplatky za II. polrok prosíme uhradiť do 31.1. 2018

ZÁPIS DO KRÚŽKOV         2017/18

ZAPÍSAŤ sa môžte v CVČ od 4. septembra 2017 počas prac. dní v čase od 8:00 do 18:00 h.           NAŠÍM členom sa stávate až po vyplnení žiadosti (prihlášky), ktorá musí byť riadne ( a čitateľne) vyplnená, podpísaná a zaplatená. Poplatok prosím plaťte až  po telefonickom oznámení o naplnení krúžku.         ŽIADOSŤ do krúžku (prihlášku)  oskenujte a podpísanú ju pošlite na náš e-mail: cvcmalacky.zborovna@gmail.com, alebo ju prineste osobne do CVČ.                      POPLATKY za krúžky sa uhrádzajú štvrťročne alebo polročne- osobne v CVČ, alebo formou jednorázového príkazu v banke bezhotovostne na náš účet.  ÚDAJE K PLATBE: Adresa: CVČ, Ul. M. Rázusa 2383/30, 90101 Malacky, PRIMA banka, IBAN: SK06 5600 0000 0032 4919 2005 ,  BIC kód banky: KOMA SK 2X , Variabilný symbol: 2018,  Špecifický symbol: číslo krúžku   ⇒  (viď špecifický symbol)             Do správy (pre prijímateľa) uviesť:  meno člena a názov krúžku.                 Cenník -TU                                                                                          
 
       

Rodinný výlet do Plaveckej jaskyne

Dňa 30.6.2018 Centrum voľného času v Malackách organizuje ďalší rodinný výlet, tentokrát do jaskyne pod Plaveckým hradom. Jaskyňa bola prvou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku, začiatkom 19. storočia ju sprístupnili Palfyovci. Dnes je Plavecká jaskyňa otvorená len príležitostne, sprevádzať nás budú jaskyniari z Plaveckého Podhradia. Vnútri jaskyne nie je osvetlenie, treba si vziať baterku ,alebo najlepšie „čelovku“. Trasa k jaskyni je nenáročná, netreba turistickú obuv. Po návšteve jaskyne je plánované opekanie v bývalom lome, preto si vezmite jedlo na opekanie (špekáčky, slanina). Spoje :Tam : Malacky, Sasinkova (zástavka pri obchoďáku) – 11:15, 
Plavecké Podhradie, pošta – 11:54,
V prípade vlastnej dopravy stretnutie 12:00 pred COOP Jednota v Plaveckom Podhradí
Späť : Plavecké Podhradie, pošta – 17:34,  Malacky, pomník padlých – 18:10                              

Poďakovanie

Priestory Centra voľného času v Malackách zútulňuje nový nábytok, ktorý venovala spoločnosť
IKEA Components s.r.o. Nové skrinky nahradili staršie a nefunkčné, čím sa stalo prostredie Cvečka
krajším a kultúrnejším. Nábytok slúži na uskladnenie pomocného materiálu pri výučbe záujmových krúžkov.
Srdečná vďaka.
 
                                                                             

 

PROGRAM  - leto 2018

                                                                            

DETSKÝ TÁBOR PARTNERSKÝCH MIEST

Počas leta sa uskutoční detský tábor partnerských miest Žnin, Veselí nad Moravou, Malacky. Počas celého týždňa je pre deti pripravený zaujímavý program. Navštívia historické pamiatky mesta, jaskyňu Driny, hrad Červený Kameň, ÚĽUV v Bratislave, hrad Devín ...  PROGRAM