ZÁPIS DO KRÚŽKOV         2017/18

ZAPÍSAŤ sa môžte v CVČ od 4. septembra 2017 počas prac. dní v čase od 8:00 do 18:00 h.           NAŠÍM členom sa stávate až po vyplnení žiadosti (prihlášky), ktorá musí byť riadne ( a čitateľne) vyplnená, podpísaná a zaplatená. Poplatok prosím plaťte až  po telefonickom oznámení o naplnení krúžku.         ŽIADOSŤ do krúžku (prihlášku)  oskenujte a podpísanú ju pošlite na náš e-mail: cvcmalacky.zborovna@gmail.com, alebo ju prineste osobne do CVČ.                      POPLATKY za krúžky sa uhrádzajú štvrťročne alebo polročne- osobne v CVČ, alebo formou jednorázového príkazu v banke bezhotovostne na náš účet.                ÚDAJE K PLATBE: Adresa: CVČ, Ul. M. Rázusa 2383/30, 90101 Malacky, PRIMA banka, IBAN: SK06 5600 0000 0032 4919 2005 ,  BIC kód banky: KOMA SK 2X , Variabilný symbol: 2017,  Špecifický symbol: číslo krúžku   ⇒  (viď špecifický symbol)             Do správy (pre prijímateľa) uviesť:  meno člena a názov krúžku.             Do 22. 9. 2017  nám môžete venovať aj svoj VZDELÁVACÍ POUKAZ.     Cenník -TU                                                                                          

 

 

 
       

 Šarkaniáda -15. 10. 2017  (plagát)

 Tekvičky 2017 aj na facebooku

 

Vychádzka s Martinom
     Na vychádzke sa budeme venovať najmä spoznávaniu vodného vtáctva- potápky chochlaté, kačice divé, kormorány, volavky biele a popolavé. Ale povieme si o lesných spoločenstvách a o rastlinách a živočíchoch, ktoré sa tu vyskytujú.  Budeme pozorovať  vodné vtáky – takže ak môžte vezmite si ďalekohľady. Súčasťou výletu bude i zbieranie hríbov, preto si vezmite i košíky, alebo plátenné tašky. Účasť rodičov je vítaná...
Stretnutie : Sobotu  14.10.2017 o 9:00 pred Plzenskou reštauráciou, návrat 13:00