ČARO VIANOC - pozvánka na podujatie

Milé deti, rodičia, už tento piatok o 16 hodine  máme pre  Vás  pripravené tvorivé dielne  a chutnú vianočnú kapustnicu.   Príďte sa vianočne naladiť  a  užiť si prípravy na tento pekný sviatok.

 

 

 

HRAČKY  PRE JEŽIŠKA  –  predvianočná zbierka hračiek 

Radostné, čarovné, pokojné, láskyplné.....Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – a to sú VIANOCE. Snažíme sa svojim blízkym pripraviť čo najviac radosti a prekvapení. 
V našom okolí je veľa detí, pre ktoré dostávať hračky nie je samozrejmosťou.
Ak máte doma hračku, ktorou chcete potešiť  druhé deti, prineste ju do Cvečka. Ježiškovi pomocníci sa postarajú o to, aby sa dostala do správnych rúk.
Centrum voľného času v Malackách spolu so Slovenským zväzom telesne postihnutých organizuje predvianočnú zbierku hračiek. Vyzbierané hračky poputujú deťom zo sociálne slabších rodín.
Hračky môžete priniesť do Centra voľného času v Malackách, M. Rázusa 30 od 12. do 14. 12. 2016.
„Urobiť radosť druhým, nemusí stáť veľa.“
 

Výlet krúžku Spoznávame Záhorie s Martinom na Rašelinu

V sobotu 3. decembra sa deti z krúžku Spoznávame Záhorie s Martinom vybrali na výlet do Rohožníka k známym rybníkom Rašelina. Deti neodradil ani mráz, rybníky boli všetky zamrznuté. Na výlete sa venovali pozorovaniu a spoznávaniu vodného vtáctva pomocou určovacieho kľúča. Dozvedeli sa, ako rozoznať vtákov podľa poznávacích znakov – tvar tela, spôsob letu, zobák, nohy. Deti sa na výlete od Martina dozvedeli i o význame podobných rybníkoch v krajine mimo iné chov rýb, protipovodňová ochrana, rekreácia, biotop pre živočíchy a rastliny. Členovia krúžku strávili ďalší príjemný deň v prírode, na ktorom sa veľa naučili. Krúžok organizuje Centrum voľného času v Malackách, výlety sprevádza ochranár Martin Mráz. Na výletoch postupne deti spoznajú zaujímavé lokality Záhoria, napríklad lužné lesy pri Morave, mokrade, Malé Karpaty. Budú sa venovať najmä pozorovaniu a spoznávaniu živočíchov a rastlín, ktoré sa tu vyskytujú a takto si „prehĺbiť“ vedomosti získané v škole. Záujemcovia o tento krúžok sa môžu prihlásiť v Centre voľného času v Malackách.