Upozorňujeme na zmenu E-mailovej adresy:   cvcmalacky.riaditelka@gmail.com    cvcmalacky.zborovna@gmail.com