Jarné prázdniny v Cvečku 

Ponuka na jarné prázdniny 20.2 - 24.2 - počas jarných prázdnin sme pripravili pre deti týždeň celodenných podujatí, ktoré sa budú konať v čase od 8:00 - 15:30 h.  Viac informácií - PLAGÁT

  

Výlet krúžku Spoznávame Záhorie s Martinom na Rašelinu

V sobotu 3. decembra sa deti z krúžku Spoznávame Záhorie s Martinom vybrali na výlet do Rohožníka k známym rybníkom Rašelina. Deti neodradil ani mráz, rybníky boli všetky zamrznuté. Na výlete sa venovali pozorovaniu a spoznávaniu vodného vtáctva pomocou určovacieho kľúča. Dozvedeli sa, ako rozoznať vtákov podľa poznávacích znakov – tvar tela, spôsob letu, zobák, nohy. Deti sa na výlete od Martina dozvedeli i o význame podobných rybníkoch v krajine mimo iné chov rýb, protipovodňová ochrana, rekreácia, biotop pre živočíchy a rastliny. Členovia krúžku strávili ďalší príjemný deň v prírode, na ktorom sa veľa naučili. Krúžok organizuje Centrum voľného času v Malackách, výlety sprevádza ochranár Martin Mráz. Na výletoch postupne deti spoznajú zaujímavé lokality Záhoria, napríklad lužné lesy pri Morave, mokrade, Malé Karpaty. Budú sa venovať najmä pozorovaniu a spoznávaniu živočíchov a rastlín, ktoré sa tu vyskytujú a takto si „prehĺbiť“ vedomosti získané v škole. Záujemcovia o tento krúžok sa môžu prihlásiť v Centre voľného času v Malackách.