Oznam pre rodičov:  poplatky za II. polrok prosíme uhradiť do 31.1. 2018

ZÁPIS DO KRÚŽKOV         2017/18

ZAPÍSAŤ sa môžte v CVČ od 4. septembra 2017 počas prac. dní v čase od 8:00 do 18:00 h.           NAŠÍM členom sa stávate až po vyplnení žiadosti (prihlášky), ktorá musí byť riadne ( a čitateľne) vyplnená, podpísaná a zaplatená. Poplatok prosím plaťte až  po telefonickom oznámení o naplnení krúžku.         ŽIADOSŤ do krúžku (prihlášku)  oskenujte a podpísanú ju pošlite na náš e-mail: cvcmalacky.zborovna@gmail.com, alebo ju prineste osobne do CVČ.                      POPLATKY za krúžky sa uhrádzajú štvrťročne alebo polročne- osobne v CVČ, alebo formou jednorázového príkazu v banke bezhotovostne na náš účet.  ÚDAJE K PLATBE: Adresa: CVČ, Ul. M. Rázusa 2383/30, 90101 Malacky, PRIMA banka, IBAN: SK06 5600 0000 0032 4919 2005 ,  BIC kód banky: KOMA SK 2X , Variabilný symbol: 2018,  Špecifický symbol: číslo krúžku   ⇒  (viď špecifický symbol)             Do správy (pre prijímateľa) uviesť:  meno člena a názov krúžku.                 Cenník -TU                                                                                          
 
       

Výlet do obory VLM -24.3.2018   

v Sobotu 24.3 sa uskutoční výlet krúžku  Spoznávame Záhorie - obora VLM. Pozrieme si chov danielov a muflonov. Cez oboru sa potom presunieme k Rakárenským rybníkom. Tu  sa budeme venovať pozorovaniu vodného vtáctva. Ak môžte, vezmite si ďalekohľad.
Deti treba dostatočne teplo obliecť a zabezpečiť (potraviny, tekutiny). Účasť rodičov vítaná...  
 Spoje : tam :

Malacky - Sasinkova (zástavka pri červenom obchoďáku) : 7:50

Malacky,,les.hosp.         8:08

Naspäť - pôjdeme peši do Malaciek

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

DARUJTE NÁM 2% Z DANE

Podporte nás  Vašimi 2 % - ĎAKUJEME. 

Upozorňujeme na zmenu termínu speváckej súťaže. Súťaž sa  presúva na   5.4. 2018

 Zúbkové pramene - obvodné kolo ZŠ Dr. J. Dérera

Dňa 16.03.2018  sa uskutočnilo obvodné kolo v prednese poézie a prózy - ZÚBKOVE PRAMENE.  Ďakujeme za  výbornú organizáciu.