Počas piatkového dopoludnia, 31. 3. sa v  Centre voľného času konal 12. ročník súťaže v prednese poézie a prózy – Zúbkove pramene. Do súťaže postúpilo zo školských a obvodných kôl 32 súťažiacich.

Odbornú porotu tvorili: PaedDr. Jana Pagáčová, Mgr. Mária Schlosserová, Alfréd Swan

Fotogaléria