Deň Zeme v lokalite Šťuvík

 

Deň Zeme v lokalite Šťuvík sa konal 22. 4. 2015.  Podujatie zamerané na spoznávanie prírodných  skvostov Záhoria pre žiakov základných škôl pripravili CHKO záhorie, Vojenské lesy a majetky, Malacky, Mesto Malacky a Centrum voľného času.  Pre 273 žiakov bolo pripravených 11 stanovíš s úlohami, ktoré boli zamerané na poznávanie rastlín, hry a súťaže. Hlavnou úlohou bolo predstavenie  lesoparku, ktorý by sa v tejto lokalite plánuje. Pri tejto príležitosti si deti zasadili stromček, ktorý dostal  meno Kamila.