Gašparko a Stražanovci v Cvečku.

Už tradične nás navštívilo v Centre voľného času v Malackách Stražanovo bábkové divadlo. Deti moderné rozprávky z televízie už dávno poznajú, preto sme pre ne zámerne vybrali klasické spracovanie  slovenskej rozprávky Gašparko a čarovná stolička, ktorú predviedli deťom v piatok 27.3.  skúsení bábkoherci – osobne Ladislav Stražan mladší s manželkou.

Ich bábky aj kulisy boli ohromujúce, veď ich aj vyrábali a predvádzali ozajstní profesionáli. Deti pozorne počúvali a so zatajeným dychom čakali, ako všetky gašparkove „plány“ dopadnú…..a dočkali sa rozprávkového konca. Dobro zvíťazilo nad zlom presne tak, ako to už v rozprávkach býva.