Hry malackej mládeže

Vyhodnotenie sa konalo 1. 6. 2015.