Obvodné kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ

 

Obvodné kolo v cezpoľnom behu sa konalo v piatok 2.10.2015 v Zámockom parku v Malackách.