Výstava „ORIEŠKOV“

„Orieškovia“ bodovali    

     V sobotu  16. 5. patrila lúka „Pri mlyne“ deťom a ich štvornohým kamarátom. Centrum voľného času v spolupráci s organizáciou Signum Laudis pre nich zorganizovali Oblastnú výstavu „orieškov“ /psíkov bez preukazu pôvodu/.
     Podujatie sa nieslo v znamení slniečka, pohody, príjemnej hudby,  vynikajúcich lokší a hlavne malých i väčších chlpáčov.
Porota v zložení: Michal Král, Henrieta Kopiarová a Lukáš Čurila pri hodnotení zohľadňovala zdravotný stav, stavbu tela a poslušnosť psíkov.
Z 23 zúčastnených vybrala 3 psíkov a 3 sučky, ktoré ocenila špeciálnymi cenami a diplomami. Naprázdno neodišli ani ostatní majitelia orieškov, ktorí si odniesli krmivo od sponzora Signum Laudis, sladkosti a kynologické časopisy.
     Celým podujatím nás sprevádzal moderátor, vydavateľ časopisu Kynologická revue a prezident Únie kynologických klubov Jozef Šuster. Odborný veterinárny dohľad  zabezpečil MVDr. Ondriska. Spestrením podujatia  bolo vystúpenie Saskie Ďurkošovej a Lukáša Čurilu, ktorí predviedli ukážky výcviku psov.  Všetkým organizátorom a účinkujúcim patrí veľké poďakovanie. Poďakovanie patrí taktiež R. Glembusovi, ktorý sa už tradične podieľa na ozvučení podujatí CVČ konaných na lúke „Pri mlyne“, MUDr. Michalíkovej za poskytnutie priestoru a p. Ing. Klímovi za spoluprácu pri úprave priestoru.
     Šampióni tohtoročnej Oblastnej výstavy „orieškov“: sučky: TINA /majiteľka Lucia Rybárová/, LILI /Mia Maurer/, ANARI /Richard Kopiar/, psíci: BOBEŠ /majiteľka Nelka Trendlová/, BRUNO /Timea Rellová/, ŤAPKO /Valentína Vísmeková/.

Fotogaléria