Tetrapakovo 2013

Zázraky z odpadu 2013 – výsledková listina. 

I. kategória, 
Ocenené práce: 
Veronika Skočdopole, MŠ Marchegská, Stupava – Sova,
Kolektív MŠ Marchegská, Stupava – Kolekcia prác: Baran, Strom, Zajac,

II. kategória,
Ocenené práce :
Robert Barčič, ZŠ Kuchyňa – Polička,
Šimon Svetlík, ZŠ Lozorno – Vtáčia búdka,
Kolektív ŠKD Kuchyňa – Skladačka,
A. Sanša, M. Kujan, L. Osuský, ZŠ Malé Leváre – Auto,
Kolektív ŠKD Veľké Leváre – Mestečko,
Lea Rybárová, ZŠ Lozorno – Strom,

III. kategória:
Ocenené práce: 
D. Vianová, R. Šíra, M. Medviď , ZŠ Gajary – Loď,
M. Valentová, A. Bystroň, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky – Kostol,
Kolektív 5. triedy, SŠ sv. Františka Assiského – Poklad,

II. MULTIMEDIÁLNA ČASŤ, 
Špeciálna cena poroty: 
A. Siváková, D. Orgoňová, V. Kalakajová, S. Vaseková, ZŠ Jakubov ,

Ocenení žiaci si môžu prevziať diplom a vecnú cenu v CVČ 
počas trvania výstavy /po dohode aj v inom termíne/ . 

Všetky súťažné práce budú vystavené od 22. 4. – 26. 4. 2013 v čase 
od 8.00 – 17.30 hod. v priestoroch CVČ. 

Po ukončení výstavy si môžete práce prevziať do 31. 5. 2013. 

Ďakujeme všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže Zázraky z odpadu a všetkým členom poroty. Do súťaže boli prihlásené aj práce, ktoré nespĺňajú podmienku – využitie TETRAPAKU ako základného materiálu. Napriek tomu, že boli veľmi pekné, porota tieto práce nehodnotila.