Deň Zeme – výtvarná súťaž 2013

VÝSLEDKOVÁ LISTINA,

Výtvarná časť –

I. kategória 
– Liana Morgošová – MŠ Marianka
– Filip Straka – TD CVČ, Malacky
– Liliana Csólleová – MŠ Marianka
– Laura Slamková a Tamarka Rakovská – CVČ Malacky,
II. kategória 
– ŠKD II. oddelenie – ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky
– Patrícia Hudecová – ZŠ Rohožník
– Mária Oravcová – SŠ sv. F. Assiského, Malacky
– Olívia Salayová – ZŠ Plavecký Štvrtok
– Sára Hubeková – ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky
– Kolektívna práca – ZŠ Lozorno (krúžok šikovných rúk)
– Nikol Koniariková – ZŠ Plavecký Mikuláš
– Michaela Švecová – ZŠ Záhorácka, Malacky,
III. kategória 
– Sofia Kováčová – ZŠ Gajary
– Katarína Mistecká – ZŠ Gajary
– Patrik Maryniak – ZŠ Jakubov
– Esterka Malagová – ZŠ Gajary
– Oliver Zeman – ZŠ Plavecký Štvrtok
– Barbora Slámová – ZŠ Gajary
– Viktória Kanichová – CVČ Malacky
– Diana Orgoňová – ZŠ Jakubov,

Súbor fotografií

– Rozália Salayová – ZŠ Plavecký Štvrtok
– Romana Gabrišová – ZŠ Plavecký Štvrtok.

Do súťaže bolo zaslaných 272 prác z 15 škôl okresu. Touto cestou chceme poďakovať všetkým pedagógom a deťom, ktorí sa podieľali na súťaži Deň Zeme. Ocenených bolo 22 prác. Za výtvarnú a fotografickú tvorbu žiaci získavajú vecné ceny a diplomy. Ceny a diplomy si môžete prevziať od 9. 5. 2013 v CVČ Malacky.
Práce budú vystavené vo vestibule CVČ od 9. 5. 2013.