Letný kurz – glazované šperky, modelovanie z hliny

Počas leta sa v priestoroch Cvečka konal letný kurz pod vedením Mgr. Mrázovej. Niekoľko ukážok z tvorby.