Malacký kilometer 2013

Malacký kilometer – súťaž pre bežcov od 4 do 15 rokov. Tento rok sa súťaže zúčastnilo 140 detí.