Tvorivá nedeľa 2013

Podujatie „Tvorivá nedeľa“ sa konalo v priestoroch CVČ 24.11.2013.