19. ročník Šaliansky Maťko

Výsledky obvodného kola súťaže Šaliansky Maťko
Dňa 20. 1. 2012 sa v priestoroch CVČ Malacky uskutočnilo obvodné kolo v prednese slovenských povestí – 19. ročník Šalianskeho Maťka. Súťaž bola určená žiakom 2. – 7. ročníkov ZŠ a žiakom 8 ročných gymnázií. Do súťaže sa zapojilo šesť škôl – ZŠ Štúrova, Dr. J. Dérera, Malé Leváre, Spojená škola Sv. F. Assiského, Záhorská Ves, Jakubov. Ocenených bolo deväť žiakov.

1. I. Karolína Sirotová, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky postup
2. I. Ema Molitorová, ZŠ Malé Leváre
3. I. Ondrej Tarcal, ZŠ Záhorská Ves

1. II. Silvia Havlíková, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky postup
1. II. Ema Jánošová, Spojená škola F. Assiského,Mal. postup
3. II. Vanda Wunderlichová, ZŠ Štúrova, Malacky

1. III. Mária Isabel De Pasquale, Abrego Spojená škola F. Assiského,Mal. postup
2. III. Sára Prelcová, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky
3. III. Klára Slobodová, ZŠ Jakubov

Prví traja v každej kategórii získali knihy a diplomy. Víťazi postupujú do krajského kola súťaže, ktoré bude v Bratislave 8. 2. 2012.