22. ročník Slávik Slovenska

22. ročník speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne sa uskutočnil 11.5.2012. Do 22. ročníka postúpilo 26 súťažiacich v troch kategóriách.
Úspešní speváci 22. ročníka: 

I. kategória (žiaci I. – III. ročníkov)

1. miesto Ema Michálková, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky (postup)
2. miesto Dorotka Hrnčiarová, ZŠ Rohožník
3. miesto Klára Čermáková, ZŠ Veľké Leváre

Čestné uznanie: 
Matúš Topolčány ZŠ Kuchyňa

II. kategória (žiaci IV. – VI. ročníkov a …)

1. miesto František Beleš, ZUŠ Malacky (postup) 
2. miesto Vanessa Sojáková, ZŠ Záhorácka, Malacky
3. miesto Natália Halíková, ZŠ Veľké Leváre

Čestné uznanie:
Zuzana Ondriašová, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky 

III. kategória (/žiaci IV. – VI. ročníkov a 8 ročné gymnázium)

1. miesto Gabriel Havlík, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky (postup)
2. miesto Sára Dobrovodská, ZŠ M. Olšovského, Malacky
3. miesto Marek Laudis, ZŠ Rohožník

Čestné uznanie:
Nikola Balážová, ZŠ Vysoká pri Morave