Dôležité dokumenty

Správy:

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti šk. rok 2017/18

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti šk. rok 2016/17

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti šk. rok 2015/16

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti  za šk.rok 2014/2015

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti za šk.rok 2013/2014

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti za šk.rok 2011/2012

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti za šk.rok 2010/2011

Výročná správa za šk.rok 2009/2010

Výročná správa

 

Ostatné:

Žiadosť o prijatie do ZÚ

Cenník krúžkov platný od 1.9.2015 CVČ

Výberove konanie – riaditeľ (2014)

Výberové konanie – vychovávateľ (2016)

Predpis na určenie poplatkov

 Prevádzkový poriadok Ihriska