Cvečkokarneval 2012

Cvečkokarneval sa konal 3 .2. 2012. Napriek chladnému počasiu sa priestory MCK naplnili rozprávkovými bytosťami, ktoré sa zvŕtali, šantili, súťažili a aj získali pekné ceny.Spestrením karnevalu bolo vystúpenie tanečníkov z krúžkov moderných tancov, tanečnej rytmiky a malých mažoretiek. Nakoniec si všetci pochutili na sladkých šiškách.