Modrý gombík – pitná voda pre Zimbabwe

Pod týmto názvom sa tento rok niesla zbierka svetovej organizácie UNICEF, ktorá sa uskutočnila v týždni od 14. 5. 2012 do 20 .5. 2012, ktorej koordinátorom bolo Centrum voľného času v Malackách. Prebiehala v uliciach mesta Malacky, kde sa vyzbierala suma 753,19 €. Do zbierky sa i tento rok zapojili žiaci základných škôl – ZŠ Záhorácka ul; Gymnázium Ul. 1. mája, ZŠ Štúrova ul; a ZŠ Dr. J. Dérera, ktorí spoločne odovzdali sumu 300,36 €. Najaktívnejšou školou sa stala ZŠ Záhorácka, ktorej žiaci vyzbierali 102,10eur.

Celková suma 1053,55 € bola zaslaná na fond tejto organizácie pre pitnú vodu v Zimbabwe.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa na tejto zbierke podieľali a finančne prispeli na charitatívne účely organizácie UNICEF.