Slnečná Šarkaniáda 2012

Šarkaniáda je typická jesenná akcia, na ktorú sa deti tešia každý rok.
Tento rok ju Cvečko zorganizovalo v predposlednú, slnkom prežiarenú, októbrovú nedeľu.
Neskôr nám prial aj vetrík.
Tohoto ročníka Šarkaniády sa zúčastnilo 40 ,,pretekárov“. Všetci sa pokúšali dostať svojho draka
do výšky. Veľká pochvala patrí všetkým pretekárom, ktorí napriek občasným neúspechom opakovali a
zdokonaľovali svoje pokusy o udržanie svojho „zverenca“ vo vzduchu.
Malí umelci sa zapojili i do súťaže o naj – vyrobeného šarkana. A bolo z čoho vyberať.
Tí najlepší boli ocenení peknými cenami, nikto však neodišiel naprázdno.
Poďakovanie za vynikajúcu technickú spoluprácu patrí p. Glembusovi a za poskytnutie priestoru p.
MUDr. Michalíkovej.

Fotogaléria