Športové hry malackej mládeže

Na všetkých školách sa 1. 6. 2012 uskutočnili Športové hry malackej mládeže.
Odovzdávanie cien sa konalo 6.6.2012 , na ktorom sa zúčastnili víťazi jednotlivých súťaží.
Vecné ceny odovzdával primátor mesta Malacky RNDr.J. Ondrejka spoločne s predsedom
Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport RNDr. P. Tedlom. Putovný pohár si vybojovali žiaci
zo ZŠ Záhoráckej. O kultúrny zážitok sa postarali deti z Centrum voľného času. Predviedli
moderný tanec, hru na gitare a diaball. Moderátorom a spoluorganizátorom celého podujatia
bol Mgr. Anton Pašteka.Za program ďakujeme a víťazom blahoželáme. Tešíme sa opäť
o rok.