Zázraky z odpadu – Plastovo

„Nie všetko, čo sa tvári ako odpad, ním aj naozaj je…“

Zázraky z odpadu 2012 – výsledková listina 

I. VÝTVARNÁ ČASŤ 
I. kategória 
Ocenené práce: 
MŠ Záhorská Ves – Zvonkohra
MŠ Marianka – Veselé žabky
MŠ Kollárova – Jarné stromy a Lienky na lúke
MŠ Závod – Plastovo
3. trieda- MŠ Kollárova – Ľudské telo
MŠ Jakubov – Prišla k nám jar

II. kategória
Ocenené práce :
ZŠ Láb – kolekcia prác: Tučniaky, Slon, Kačica, Domček, Kvietky
ZŠ a ŠKD Plavecký Mikuláš – Slon
Výtvarný krúžok CVČ Malacky – kolekcia prác: Slnečný cirkus, Páv, Drak, 
Kohútik, Stonožka
ŠKD Rohožník – kolekcia prác: Bioranč, Život na hviezde Polaris

III. kategória:
Ocenené práce: 
Kolektív 8.A a 8.B ZŠ Zohor – Lampy
D. Masarovič, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky – Drak
II. MULTIMEDIÁLNA ČASŤ 
Ocenené práce: 
Jakub Badrna, ZŠ Zohor – Ľudia, už sa zobuďte
Ch. Dančík, K. Kucmenová, M. Hladíková, K. Slobodová, ZŠ Jakubov