Zimné prázdniny 2012

 

Počas zimných prázdnin sme pripravili pre deti niekoľko akcíí. Pre športovo nadané deti – korčuľovanie na ľade a pre tvorivejšie podujatie “Hlinené všeličo“. Prázdninové podujatia patria k vyhľadávaným aktivitám. 3.1. 2013 sme sa zamerali na prácu s hlinou aj vďaka podpore Nadácie Volkswagen, ktorá nám pomohla získať prostriedky na nákup pece na vypaľovanie hlinených výrobkov. Umožnilo nám to zrealizovať pekné podujatie pre deti.
Dotyk s hlinou v deťoch prebúdzal tvorivého ducha . Stačilo niekoľko šikovných pohybov a v ich drobných rukách vznikali jednoduché, ale pritom originálne výrobky. Vďaka finančnej podpore môžeme tieto výrobky vypáliť v peci a glazúrovať.