Zlatá jeseň – výtvarná súťaž

Centrum voľného času pripravilo pre MŠ a ZŠ ďalší ročník výtvarnej súťaže s jesennou tematikou – Zlatá jeseň. Do súťaže bolo zaslaných 373 prác z MŠ a ZŠ okresu Malacky, ocenených bolo 20. 
Riaditeľstvo CVČ gratuluje oceneným žiakom a všetkým zúčastneným praje veľa úspechov v ďalších súťažiach.