Zlatý a bronzová

V sobotu 7.apríla sa naša mládež z lukostreleckého krúžku CVČ, pod vedením Jána Rozboru, zúčastnila súťaže v 3D lukostreľbe v Bernolákove. V lesnom teréne si deti aj dospelí vyskúšali svoju zručnosť v streľbe do neživých terčov – drevený medveď, líška, divá sviňa. Spolu prešli 18 stanovíšť . Dobrodružstvom sa stala streľba na krokodíla, ktorý mal svoje teritórium pri vode. Strelci si najskôr museli zadovážiť šípy z druhého brehu potoka. Cesta v gumenom člne sa skončila nedobrovoľnou kúpačkou jedného nášho nemenovaného člena. Všetko však dobre dopadlo, o čom svedčí 3. miesto Michaely Petrášovej – kategória juniori holý luk a 1. miesto Michala Moravčíka – anglický dlhý luk.
Našim lukostrelcom blahoželáme. Ďakujeme rodičom, ktorí podporujú deti v tejto aktivite, pretože aj vďaka nim strelci dosahujú takéto krásne úspechy.