18. ročník – Šaliansky Maťko

Centrum voľného času v spolupráci so základnými školami pripravili ďalší ročník súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko J. C. Hronského.
Hlavným organizátorom súťaže je MO MS Šaľa a redakcia časopisu Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou.
Osemnásty ročník sa konal v priestoroch CVČ 21.1.2011. Súťaže sa zúčastnili žiaci 2.- 7. ročníkov, ktorí súťažili v troch kategóriách. Ich recitačné umenie hodnotila trojčlenná komisia, Mgr. Katarína Habová – predsedkyňa poroty, Mgr. Katarína Trenčanská a riaditeľka CVČ Mgr. Alžbeta Šurinová.
1 Kategória Priezvisko a meno Škola Poznámka
1. I. Mária Hušková ZŠ M. Olšovského, Mal. postup
2. I. Vanda Wunderlichová ZŠ Štúrova, Malacky
3. I. Simona Chválová ZŠ Dr. J. Dérera, Mal.
Čestné uznanie: Anett Siváková ZŠ Jakubov
1. II. Sára Prelcová ZŠ Dr. J. Dérera, Mal. postup
2. II. Ema Jánošová ZŠ M. Olšovského, Mal.
3.
1. III. Isabel De Pasguale ZŠ M. Olšovského, Mal. postup
2. III. Linda Kamenistá ZŠ Jakubov

Víťazi z každej kategórie sa zúčastnia 2.2.2011 Krajského kola v Bratislave, a tí najlepší recitátori postúpia do celonárodného kola súťaže. Prajeme Vám veľa šťastia.