58. ročník – Európa v škole

Do 58. ročníka súťaže sa zapojilo 14 škôl z okresu Malacky. Počet zapojených žiakov bol 161 z toho ocenených 27.
Ďakujeme všetkým učiteľom za podporu žiakov k tvorivej činnosti, úspešným žiakom gratulujeme a tešíme sa na stretnutie pri odovzdávaní cien.