Diabolo day v Malackách

Posledný prázdninový deň sa pre cvečkárov niesol v znamení Diabola.
Centrum voľného času pre všetkých nadšencov tejto populárnej hry pripravilo Diabolo day
– podujatie, na ktorom sa dievčatá a chlapci učili a zdokonaľovali v točení, vyhadzovaní a rôznych trikoch s diabolom – v postupnosti od najjednoduchších až po tie, ktoré zvládnu len skutoční majstri. Výuka trikov nasledovala po úvodnom vystúpení „diabolistov“
P. Albrechta a T. Kubinu , ktorí spolu s T. Orthom zasadli i do poroty.

Súčasťou podujatia bola tiež súťaž, do ktorej sa prihlásilo 8 chlapcov vo veku od 9 do 13 rokov. Súťaž prebiehala vyraďovacím spôsobom v 3 kolách. V prvom kole všetci chlapci predviedli vlastnú zostavu s diabolom, v druhom súťažili proti sebe dvojice formou battlu.
O víťazovi rozhodlo tretie kolo, v ktorom súťažiaci predviedli improvizáciu s diabolom.
Tá však musela byť odlišná od zostavy z prvého kola.
Výsledky Diabolo day: 1. Juraj Chlpek, 2. Jakub Jurica, 3. Ľubo Volnár.

904 905