GPX 2011

Adka, Danielka a Miško s pohármi.

Šachy sú hra bez hraníc. Nerozhoduje pohlavie, vek, výška, váha, sociálne postavenie.
Vždy si radi nájdete priateľa, s ktorého sa na chvíľu stane súper a s ktorým si chcete zahrať
„partičku“.
V sobotu 1.10. 2011 sa v prekrásnom slnečnom októbrovom počasí stretli priaznivci Caissy
na 4. ročníku detského šachového turnaja GPX Malacky 2011. 54 detí si zmeralo svoje
šachové sily v deviatich kolách, tempom 2×15 minút. Po päť a pol hodine boja si na stupeň
víťazov v svojich kategóriách za malacké farby stali
1. miesto kategória D8 Adriána Vozárová, žiacka 2.C triedy, ZŠ Dr.J.Dérera, Malacky
2. miesto kategória D8 Daniela Osadská, prvácka ZŠ M.Olšovského, Malacky
1. miesto kategória Ch8 Michal Valigurský, žiak 2.C ZŠ Dr.J.Dérera, Malacky
Poháre do sútaže venovala firma Gladiátor, stravu uhradil Bratislavský šachový zväz,
organizáciu a vecné ceny zabezpečilo CVC Malacky, jedáleň a školský dvor zapožičala
ZŠ Dr. J. Dérera.
Všetkým ďakujeme a o rok do videnia.