Vedúci krúžku -

Zameranie:

Poplatok:

 

MŠ 4 € /mesiac , obce, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť 8,- € / mesiac

 

 ZŠ 5 € /mesiac ,   10,- € obce, ktoré neprispievajú deťom na záujmovú činnosť

 

Študenti 8 €/mesiac (po predložení tlačiva o návšteve školy - stredná , vysoká)

 

Dospelí 12 €

Počet hodín týždenne: 2

Rozvrh hodín: