Vedúci krúžku - Tatiana Salajová

Zameranie:

Komunikácia hrou, pesničkami, básničkami a obrázkami. Pre deti MŠ a I. ročník ZŠ.

 

Poplatok:

 

MŠ - 4 €/ mesiac 

 

 ZŠ -  5 €/mesiac

 

MŠ - 8 €/mesiac ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

 

ZŠ - 10 €/mesiac ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

 

 

Počet hodín týždenne: 1