Vedúci krúžku -

Zameranie:

 ZŠ - 5 €/mesiac , 10 €/mesiac ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

Počet hodín týždenne: 2

Rozvrh hodín:
Individuálna dohoda s vyučujúcim.