Slávik Slovenska 21. ročník

21. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska sa konal v priestoroch synagógy. Do obvodného kola postúpilo 28 spevákov. Odbornú porotu tvorili: Mgr. O. Ballayová, Mgr. E. Zaícová, Mgr.Art. M. Dudáš. Výsledky z 21. ročníka si môžete prezrieť v časti súťaže- umelecké-výsledky.