Šachové majstrovstvá ZŠ okresu Malacky

Šachové majstrovstvá ZŠ okresu Malacky
V stredu 20.4.2011 sa v kultúrnom dome vo Veľkých Levároch za účasti
32 detí z piatich škôl okresu konali Šachové majstrovstvá ZŠ okresu Malacky.
Turnaj organizačne a finančne zabezpečilo CVČ Malacky a kultúrna komisia
z Veľkých Levár. Mixovaný turnaj sa hral švajčiarskym systémom na osem kôl, tempom 2×15 a 2×10 minút.
Po úpornom psychickom vypätí bolo o jednej hodine popoludní poradie nasledovné.
Chlapci:
1. miesto, Ján Osadský, ZŠ Olšovského, Malacky
2. miesto, Dominik Beitl, ZŠ Dr.J. Dérera, Malacky,
3. miesto, Juraj Bača, ZŠ Dr.J. Dérera, Malacky.
Dievčatá:
1. miesto, Adriana Vozárová, ZŠ Dr.J. Dérera, Malacky,
2. miesto, Daniela Osadská, MŠ Olšovského, Malacky,
3. miesto, Alexandra Fialová, ZŠ Studienka.
Prví piati vymenovaní hráči sú odchovanci CVČ Malacky.