Vedúci krúžku -

Zameranie: deti od 12 rokov, mládež, ... (práca s hlinou, textilom, výroba šperkov, umeleckých predmetov)

 Poplatok: 14 €/mesiac

 

 

Počet hodín týždenne: 2