Vianočné Cvečko

 Centrum voľného času v Malackách pripravilo pre deti i dospelých podujatie Vianočné Cvečko. V hudobno-tanečnom programe prítomných upútal Vianočný príbeh o anjelikovi Svetielkovi. V tvorivých dielňach si mladí umelci rozvíjali svoju fantáziu a zručnosť pri zdobení medovníkov, výrobe vianočných venčekov a salóniek.