Zázraky z odpadu 2011-Shrekolandia

Výsledková listina

I. kategória
Ocenené práce: MŠ Plavecké Podhradie /Zámok pre Fionu/
MŠ Závod /Shrekolandia/
MŠ Malé Leváre /Shrekolandia/
5. trieda -MŠ Kollárova, Malacky /Shrek/

II. kategória
Ocenené práce : S. Bartalský, M. Více, K. Hrebeň, M. Sovadina – ZŠ Láb /Shrek a Fiona/
S. Šulc, P. Ďurica, S. Réverová, K. Hrebeň, K. Pastorek,M. Valovič – ZŠ Láb /Pavúk/
Karolína Slobodová – ŠKD pri ZŠ Štúrova, Malacky /Shrekov automat/
Špeciálna cena poroty za tvorivý prístup – ŠKD pri ZŠ Štúrova

III. kategória:
Diplom za účasť : ZŠ Láb

Autorom ocenených prác blahoželáme. Diplomy a vecné ceny si môžu prevziať v CVČ.

Všetky súťažné práce budú vystavené od 4. 4. – 18. 4. 2011
pondelok-piatok v čase od 8.00 – 17.30 hod. v priestoroch CVČ.
Vybrané práce budú uverejnené v eMTV.

Po ukončení výstavy si môžete práce prevziať do 5. 5. 2011.