Vedúci krúžku - p. Oreszká a p. Jurkovičová

Zameranie:

Poplatok:

 

Dospelí - 12,- € /mesiac , študenti po predložení potvrdenia o štúdiu 8,- €.

Počet hodín týždenne: 2

Rozvrh hodín: