Vedúci krúžku - M. Brázdovičová

Zameranie:

Práca s hlinou, glazúrovanie ...

 

ZŠ - 5 €/mesiac , 10 €/mesiac ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

Počet hodín týždenne: 2

Rozvrh hodín:
Streda: 15:00 h