Vedúci krúžku - H. Makarová

Zameranie:

Poplatok:

 

Dospelí -12 €/mesiac 

 

ZŠ -   5/mesiac , 10 €/mesiac ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

Počet hodín týždenne: 2

Rozvrh hodín: