Vedúci krúžku - p. Rozbora

Zameranie:

Poplatok:

 

ZŠ - 5 € /mesiac

 

Študenti - 8 €/mesiac po predložení dokladu o štúdiu na strednej, alebo vysokej škole.

 

 ZŠ - 10 €   ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záuj. činnosť)

Počet hodín týždenne: 2

Rozvrh hodín:
Štvrtok: 14:30 Malina