Oddeleie Hudobno-tanečné

Vedúci krúžku - Kristína Spustová

Zameranie:

Ak máte vzťah práve k takejto aktivite, potom príďte do nášho krúžku.

 

Poplatok:

 

ZŠ -5 €/mesiac , 10 €/mesiac ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

Počet hodín týždenne: 2

Rozvrh hodín:
Piatok: