Vedúci krúžku - PaedDr. Anna M. Adamovičová

Zameranie:

Poplatok:

 

MŠ -  4 € /mesiac , obce, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť 8 ,- €/mesiac

 

ZŠ  - 5 €/mesiac,  obce, ktoré neprispievajú nazáujmovú činnosť 10 €/mesiac

 

Študenti  - 8 €/mesiac (po predložení tlačiva o návšteve školy - stredná , vysoká)

 

Dospelí 12 € ;

 

Počet hodín týždenne: 2

Rozvrh hodín:

Streda: 17:00 - 18:30 začiatočníci