Vedúci krúžku - Mgr. M. Mráz

Zameranie:

Prechádzky v prírode, pozorovanie živočíchov a rastlín.

 

 Poplatok:

 

ZŠ -  5 €/mesiac, 10 - €/mesiac  ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

Počet hodín týždenne: 1