Vedúci krúžku - Bc. Tomáš Švec

Zameranie:

Pre plavcov aj neplavcov.

 

Poplatopk:

 

MŠ - 4€/mesiac , 8 €/mesiac ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

 

ZŠ - 5 €/mesiac , 10 €/mesiac ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

Počet hodín týždenne: 2

Rozvrh hodín:
Utorok: 16:00 h