Spev

Oddelenie Hudobno-tanečné

Vedúci krúžku - Mgr. O. Ballayová

Zameranie:

 Poplatok:

 

ZŠ - 5 €/mesiac , 10 €/mesiac ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

 

Dospelí - 12 €/mesiac 

Počet hodín týždenne: 1

Rozvrh hodín:
Individuálna dohoda s pedagógom.