Krúžok - Malé mažoretky

Vedúci krúžku - M. Brázdovičová

Zameranie: pohybová príprava pre deti od 5 rokov

Poplatok:

MŠ - 4€/mesiac

ZŠ - 5 €/mesiac , 10 €/mesiac ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

Počet hodín týždenne: 1

Rozvrh hodín: