Vedúci krúžku - Mgr. Milan Hruboš

Zameranie:

Poplatok:

 

MŠ - 4 €/mesiac            

 

ZŠ - 5 €/mesiac 

 

Obce, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť detí -    8,- € MŠ, 10 € ZŠ / mesiac

Počet hodín týždenne: 2

Rozvrh hodín: