Vedúci krúžku -

Zameranie:

 Pre začiatočníkov.

 

ZŠ - 5 €/ mesiac, 10 €/mesiac ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

 

Dospelí - 12 €/mesiac

 

Študenti - 8 €/mesiac (doklad o návšteve školy)

Počet hodín týždenne: 2

Rozvrh hodín: