Vedúci krúžku - 

Zameranie:

Pre chlapcov aj dievčatá od 4 -6 rokov s nadaním pre pohyb.

 

Poplatok:

 

MŠ - 4 €/mesiac

 

MŠ - 8/mesiac ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

Počet hodín týždenne: 1

Rozvrh hodín: