Vedúci krúžku -

Zameranie:

 Pre deti od 7 - 10 rokov.

 

Poplatok: 

 

ZŠ - 5 €/mesiac, 10 €/mesiac  ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

Počet hodín týždenne: 1