Vedúci krúžku -

Zameranie:

 Polpatok: 

 

ZŠ - 5 €/mesiac, 10 €/mesiac ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

 

Študenti - 8 €/mesiac (po predložení potvrdenia o návšteve školy- stredná, vysoká)

Počet hodín týždenne: 2

Rozvrh hodín: